Qalib gələn ticarət balını qazanma ehtimalı nədir?

นี่ คือ ที่ ที่ เรา ประสบ ปัญหา สมมติ ว่า เรา เพิ่ง ทำการ ซื้อขาย ทำ กำไร ได้ ห้า ครั้ง ติดต่อ กัน ตาม ตาราง ของ เรา ก็ คือ ทำให้ เรา มี ความ น่า จะ เป็น ของ การ ถูก (หรือ ผิด) ห้า ครั้ง ติดต่อ กัน โดย จาก จาก 50% เรา ได้ เอาชนะ อัตรา ต่อ รอง ที่ ร้ายแรง บาง อย่าง แล้ว โอกาส จะ จะ ได้ รับ ซื้อขาย ที่ ทำ ทำ กำไรกำไร

ผู้ คน สูญ เสีย เงิน หลาย พัน ดอลลาร์ ใน ตลาด การเงิน (และ ใน คา สิ โน) โดย ไม่ ได้ ตระหนัก ถึง ความ น่า เป็น แบบ สุ่ม อัตรา ต่อ รอง จาก จาก การ โยน เหรียญ ของ เรา ขึ้น กับ เหตุการณ์ ใน อนาคต ที่ ไม่ แน่นอน และ ที่ จะ เกิด ขึ้น เมื่อ เรา เสร็จ สิ้น การ ซื้อขาย ที่ ประสบ ความ ห้า ครั้ง แล้ว การ ซื้อขาย เหล่า นั้น จะ ไม่มี ความ แน่นอน อีก ไป การ เทรด ครั้ง ครั้ง ต่อ ของ เรา เริ่ม ต้น การ รัน ที่ ศักยภาพ ใหม่ และ หลังจาก ผลลัพธ์ อยู่ อยู่ เทรด แต่ละ ครั้ง เรา จะ เริ่ม กลับ ที่ ด้าน บน สุด ของ ตารางทุก ครั้ง . ซึ่ง หมายความ ว่า ทุกๆ การ เทรด มี โอกาส% 50 ที่ จะ ได้ ผล

เหตุผล ที่ สำคัญ มาก คือ เมื่อ เทรดเดอร์ เข้า สู่ ตลาด พวก เขา มัก เข้าใจ ผิด ว่า ผล กำไร หรือ ขาดทุน เป็น จำนวน หนึ่ง เป็น ทักษะ ขาด ทักษะ ซึ่ง ไม่ ไม่ เป็น จริง ไม่ ว่า เทรดเดอร์ ระยะ สั้น จะ เทรด หลาย ครั้ง หรือ ลงทุน ทำการ ทำการ ไม่ กี่ ครั้ง ต่อ ปี เรา จำเป็น ต้อง วิเคราะห์ ผลลัพธ์ ของ การ เทรด พวก เขา ใน วิธี ที่ ต่าง ออก ไป เพื่อ ทำความ ว่า พวก เขา เป็น เพียง "โชค ดี" หรือ หาก มี ทักษะ จริง ดี สำคัญ คือ ต้อง จำ ไว้ ว่า สถิติ ใช้ ไท ม์ ไลน์ ทั้งหมด

ผลลัพธ์ ระยะ ยาว

ตัวอย่าง ข้าง ต้น ให้ ตัวอย่าง การ ค้า ระยะ สั้น โดย พิจารณา จาก โอกาส โอกาส% 50 ที่ จะ ถูก หรือ ผิด แต่ สิ่ง นี้ ใช้ได้ กับ ระยะ ยาว หรือ ไม่? มาก ขนาด นั้น. เหตุผล ก็ คือ แม้ว่า เทรดเดอร์ อาจ รับ ระยะ ยาว เท่านั้น พวก เขา จะ ทำได้ น้อย ลง การ ค้าขาย. ดังนั้น จะ ใช้ เวลา นาน กว่า จะ ได้ ข้อมูล จาก การ ซื้อขาย ที่ เพียงพอ เพื่อ ดู ว่า โชค ๆ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง หรือ ว่า เป็น ทักษะ ไม่ เทรดเดอร์ ระยะ สั้น อาจ ทำการ ซื้อขาย ซื้อขาย 30 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ และ แสดง กำไร เดือน เดือน เป็น เวลา สอง ปี เทรดเดอร์ ราย เอาชนะ โอกาส ด้วย ทักษะ จริง หรือ ไม่? ดูเหมือน ว่า จะ เป็น เช่น นั้น เนื่องจาก โอกาส ที่ จะ มี 24 เดือน ทำ กำไร ได้ นั้น หา ยาก มาก เว้นแต่ ว่า อัตรา ต่อ รอง เปลี่ยน ไป มาก ขึ้น ใน ใน โปรดปราน ของ ผู้ ค้า อย่าง ใด

แล้ว นัก ลงทุน ระยะ ยาว ที่ทำการ ซื้อขาย สาม ครั้ง ใน ช่วง สอง ปี ที่ ผ่าน มา ที่ ทำ กำไร ได้ ล่ะ? เทรดเดอร์ ราย นี้ แสดง ทักษะ หรือ ไม่? ไม่ จำเป็น. ใน ปัจจุบัน เทรดเดอร์ ราย นี้ มี การ ดำเนิน การ สาม ครั้ง และ นั่น เรื่อง ยาก ที่ จะ บรรลุ ผล แม้ จาก ผลลัพธ์ แบบ สุ่ม บทเรียน ใน ที่ นี้ คือ คือ ทักษะ ได้ สะท้อน ให้ เห็น ใน ระยะ สั้น สั้น เท่านั้น เท่านั้น ไม่ ไม่ ไม่ ปี จะ แตก ต่าง กัน ไป ตาม กลยุทธ์ การ ซื้อขาย) ก็ จะ สะท้อน ให้ เห็น ใน ระยะ ยาว เรา ต้องการ ข้อมูล การ ค้า ที่ เพื่อ ตัดสิน ว่า กลยุทธ์ นั้น มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ หรือ ไม่ เอาชนะ ความ น่า จะ จะ แบบ สุ่ม สุ่ม สุ่ม สุ่ม สุ่ม สุ่ม. และ ด้วย เหตุ นี้ เรา ต้อง เผชิญ กับ ความ ท้าทาย อีก ประการ หนึ่ง การ การ ซื้อขาย ครั้ง ครั้ง เป็น เหตุการณ์ เช่น เดียว กับ กับ และ ปี ที่ มี การ ซื้อขาย เกิด เกิด

เทรดเดอร์ ที่ทำการ เทรด 30 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ ได้ เอาชนะ อัตรา ต่อ รอง ราย วัน อัตรา ต่อ รอง ราย เดือน สำหรับ ช่วง เวลา ที่ ดี ดี ที่ จะ พิสูจน์ กลยุทธ์ การ การ ลงทุน สอง สาม ปี จะ ขจัด ข้อ ทั้งหมด ที่ โชค โชค มา เกี่ยวข้อง สภาวะ สภาวะ บาง อย่าง สำหรับ ผู้ ซื้อขาย ระยะ ยาว ของ เรา ที่ทำการ ซื้อขาย นาน กว่า ปี จะ ต้อง ใช้ เวลา อีก หลาย ปี ใน การ พิสูจน์ ว่า กลยุทธ์ นี้ ทำ กำไร ได้ ใน ช่วง ที่ ที่ ยาวนาน ขึ้น และ ใน ใน สภาวะ สภาวะ ตลาด

เมื่อ เรา พิจารณา กรอบ เวลา ทั้งหมด และ สภาวะ ตลาด ทั้งหมด เรา จะ เริ่ม เห็น ว่า จะ ทำ กำไร อย่างไร ใน ใน กรอบ เวลา ทั้งหมด วิธี ขยับ อัตรา ต่อ รอง ให้ มาก ขึ้น ใน ด้าน ของ เรา โดย มี มี โอกาส มากกว่า มากกว่า มากกว่า 50% แบบ สุ่ม เป็น สังเกต น่า ว่า หาก กำไร มากกว่า ขาดทุน เทรดเดอร์ อาจ มี สิทธิ์ น้อย กว่า% 50 ของ เวลา และ ยัง คง ทำ กำไร ได้

วิธี ที่ ผู้ ค้า ทำ กำไร ทำ เงิน

แน่นอน ว่า ผู้ คน ทำ เงิน ใน ตลาด ได้ และ ไม่ใช่ เพียง เพราะ เขา เขา มี ผล ที่ ดี เรา เรา จะ ได้ รับ ใน ความ โปรดปราน โปรดปราน ของ เรา ได้ อย่างไร? ผล การ ทำ กำไร มา จาก สอง แนวคิด ข้อ แรก อิง จาก สิ่ง ที่ กล่าว ข้าง ต้น - การ ทำ กำไร ใน ทุก กรอบ เวลา หรือ อย่าง น้อย ชนะ ใน บาง บาง เวลา มากกว่า แพ้ ใน ช่วง เวลา อื่น ๆ

แนวคิด ที่ สอง คือ ความ จริง ที่ ว่า แนวโน้ม มี อยู่ ใน ตลาด และ สิ่ง นี้ ไม่ ได้ ทำให้ ตลาด มี การ เดิมพัน แบบ 50/50 อีก ต่อ ไป ดัง เช่น ใน ตัวอย่าง การ โยน เหรียญ ของ เรา ราคา มี แนวโน้ม จะ จะ ไป ใน ใน ทิศทาง แน่นอน ใน ช่วง ระยะ เวลา หนึ่ง และ พวก เขา ได้ ทำ เช่น นี้ ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก ตลอด ของ ตลาด ตลาด สำหรับ ผู้ ที่ สถิติ นี่ เป็นการ พิสูจน์ ว่า การ วิ่ง (แนวโน้ม) ใน หุ้น เกิด ขึ้น ดังนั้น เรา ลงเอย ด้วย เส้น โค้ง ความ น่า จะ จะ ที่ ไม่ ปกติ (จำ ไว้ ว่า โค้ง ระฆัง ครู ของ คุณ พูด ถึง เสมอ) แต่ เบ้ และ โดย ทั่วไป เรียก ว่า ส่วน โค้ง ที่ มี หาง อ้วน (ดู แผนภูมิ ด้าน ล่าง) ซึ่ง หมายความ ว่า ผู้ ค้า สามารถ กำไร ได้ อย่าง สม่ำเสมอ หาก พวก เขา ใช้ แนวโน้ม แม้ว่า จะ อยู่ ใน เวลา ที่ สั้น มาก

รูปภาพ โดย Julie Bang © Investopedia 2020

บรรทัด ล่าง

เหตุ ใด ตัวอย่าง ความ น่า จะ เป็น% 50 จึง มี ประโยชน์ เหตุผล ก็ คือ บทเรียน ยัง คง ใช้ได้ เทรดเดอร์ ควร ควร เพิ่ม ขนาด ตำแหน่ง รับ ความ เสี่ยง มาก ขึ้น (เทียบ กับ ขนาด ตำแหน่ง ตำแหน่ง) เนื่องจาก การ ชนะ หลาย ซึ่ง ไม่ ควร ถือว่า เกิด ขึ้น จาก ทักษะ นอกจาก นี้ ยัง หมายความ ว่า ผู้ ค้า ควร ลด ลง ขนาด ตำแหน่ง หลังจาก วิ่ง ทำ กำไร มา อย่าง ยาวนาน

ผู้ ค้า ราย ใหม่ สามารถ ปลอบ ใจ ได้ ใน ความ จริง ที่ ว่า ระบบ การ ซื้อขาย ที่ แล้ว อาจ ไม่ ไม่ ผิด พลาด แต่ การ นั้น กำลัง ประสบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ที่ ไม่ แบบ แบบ สุ่ม (หรือ อาจ ยัง ต้องการ การ ปรับ แต่ง บาง อย่าง อย่าง) นอกจาก นี้ ควร กดดัน ผู้ ที่ ทำ กำไร ให้ ติดตาม ของ ตน อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ พวก เขา ยัง คง ทำ กำไร ได้ เมื่อ เวลา ผ่าน ไป

แนวทาง นี้ ยัง ช่วย นัก ลงทุน ใน วิเคราะห์ ได้ อีก ด้วย กองทุน รวม หรือ กองทุน ป้องกัน ความ เสี่ยง. มัก จะ เผยแพร่ ผล การ ซื้อขาย ที่ แสดง ผล ตอบแทน ที่ น่า ประทับใจ ทราบ ทราบ ข้อมูล เพิ่มเติม กับ สถิติ จะ ช่วย ให้ ให้ เรา ได้ ว่า ผล ตอบแทน เหล่า นั้น มี แนวโน้ม ที่ จะ ดำเนิน ต่อ ไป หรือ หรือ ผล ตอบแทน เพิ่ง เกิด ขึ้น เป็น เหตุการณ์